Haberler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Doç. Dr. Gül Banu DAYANÇ KIYAT Hocamızın Makalesi Yayımlandı

02.08.2022

İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü hocalarımızdan Doç. Dr. Gül Banu DAYANÇ KIYAT'ın "THE EFFECT OF DESTINATION IMAGE ON CONSUMER EXPERIENCE: THE CASE OF THE BLACK SEA REGION" başlıklı makalesi Journal of Applied Tourism Research dergisinde yayımlandı.

Makaleye erişmek için tıklayınız.


Araştırmada, günümüz turist profilinin, geçmişe oranla çok daha bilinçli, kaliteyi sorgulayan ve tatil beklentisi yüksek olduğu tespit edilmiştir.  Bunun sonucu olarak da destinasyon yöneticileri veya işletmelerin,  pozitif anlamda destinasyon imajı ve tüketici deneyimini oluşturmalarının  gerek şart olduğu belirlenmiştir.  Pazar payını artırabilemenin en dikkat çeken kısmının ise "destinasyon imajı" olduğu  tespit edilmiştir.