Dekanlık Ofisi

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Dekanın Mesajı

Sevgili öğrencilerimiz,

Haliç Üniversitesi'nin yeni yerleşkesinde etkinliklerini sürdüren Fakültemiz içinde lisans ve lisansüstü düzeyde yaklaşık 1500 öğrenciye eğitim verilmektedir. Üçü İngilizce, üçü Türkçe olmak üzere altı farklı lisans programı, sekiz yüksek lisans ve bir de doktora programı Fakültemiz tarafından yürütülmektedir.

Öğrencilerimiz, yerleşke içerisindeki diğer birimlerle yakın ilişkiler kurabilmekte; bu sayede sosyal, kültürel ve kulüp etkinliklerine katılma olanağı bulmaktadır. Öte yandan yan dal, çift anadal gibi akademik olanaklar ve 40’dan fazla Üniversitede Erasmus yapma seçeneği ile birlikte, bilgi yelpazelerini genişletme olanağına sahip olmaktadırlar.

Eğitim ve öğretim programlarımız, hem küresel hem de ulusal gereksinmeleri karşılamak üzere oluşturulmuştur. Müfredatımız küresel ve ulusal ortamlardaki gelişmelere bağlı olarak sürekli olarak güncellenmektedir. Bu doğrultuda temel amacımız, bilgiye ulaşmaya istekli, akılcı, çalışkan, sürekli gelişimi amaçlayan ve aynı zamanda sosyal yönü güçlü, yaratıcı, yeniliğe açık genç ve dinamik bireyler yetiştirmektir.

Fakültemizde görev yapan 40’ı aşkın, her biri kendi alanında uzman ve güncel gelişmeleri yakından izleyen öğretim üyelerimiz, siz değerli öğrencilerimizi geleceğe en iyi biçimde hazırlamak için büyük bir çaba ve özen göstermektedir. Fakültemiz hem kuramsal hem uygulamalı eğitimin yanında iş dünyasının önde gelen uygulamacılarıyla birlikte düzenlenen etkinliklerle kişisel gelişiminize katkı sağlayarak çalışma yaşamına daha iyi hazırlanacağınız ortamlar sunmaktadır. Böylece sizlerin kuramsal altyapılarını geliştirmenin yanında, işletmelerde yönetimin tüm boyutlarını kuramsal ve uygulamalı olarak kavramanızı, ilgi ve yetenekleriniz doğrultusunda doğru alanlara yönelmenizi amaçlamaktayız.

Tüm bu amaçlar ile Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi referansının kariyerinizde başarılı ufuklar açacağına, iş yaşamında fark yaratan bireyler olmanıza katkı sağlayacağına olan inancım tamdır.

Fakültemizin bugüne kadar sağlamış olduğu başarılara katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve mezunlarımıza teşekkür ediyor, öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

Prof.Dr.Zeynep Aslı ALICI

İşletme Fakültesi V. Dekanı