Dekan Slider

Prof. Dr. Zeynep Aslı Alıcı

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Dekan

Lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesinde tamamlayan Prof. Dr. Zeynep  Aslı Alıcı, 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Lisansüstü eğitimine ekonomi alanında devam eden Prof. Dr. Alıcı, 1989 yılında İstanbul Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak akademik çalışma hayatına atıldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında  Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Aynı enstitüde Doktora çalışmalarına da devam etti. İngiliz Hükümeti’nin sağladığı burs (British Chevening Scholarship) kapsamında 1994-1995 yıllarında London School of Economics de doktora tez çalışmasını yürüttü ve 1998 yılında Doktor ünvanı aldı. 1999 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında  Doçent, 2012 yılında ise Profesör oldu. İstanbul Üniversitesi, Kadır Has Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesinde çeşitli akademik ve idari görevler üstlendi. 2007-2020 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesinde Dekan Yardımcısı olarak görev aldı, aynı zamanda Uluslararası Finans Bölüm Başkanlığı görevini de yürüttü. Prof. Dr. Zeynep Aslı Alıcı’nın çalışma konuları arasında finansal ekonomi, makro iktisat ve ekonometrik modelleme yer almakta, bu alanlarda çeşitli ulusal ve uluslararsı dergilerde yayınlanan makaleleri ve uluslararsı konferanslarda sunduğu bildirileri bulunmaktadır. 2021 yılında Haliç Üniversitesine katılan Prof. Dr. Alıcı İşletme Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir.

Detaylı CV

A. Uluslararası Hakemli (SSCI) Dergilerde Yayınlanan Makaleler
B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proccedings) Basılan Bildiriler
C. Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Kitap
D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
F. Projeler