Bölümler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)

Bilgisayar bilimleri ve işletme yönetiminin teorik ve uygulamasını teknik ve sosyal olarak birleştiren, çoklu bir disiplin olan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, 2008-2009 öğretim yılında İşletme Fakültesi bünyesinde eğitime İşletme Enformatiği adıyla başlamış 2020-2021 eğitim öğretim yılında ise Yönetim Bilişim Sistemleri adı altında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Bu disiplin, yazılım tasarım ve veri biliminin tüm dünyada önem kazanması, gelecek vadeden geniş istihdam olanakları gibi etkenler ön plana çıkarmaktadır. Bölümün amacı, bilgi ve iletişim teknolojilerini iyi düzeyde bilen, yazılım ve sistem projeleri geliştirebilen ve bilgi sistemlerinin iş hayatındaki artan kullanımına cevap verebilen, yüksek iş ahlakına sahip profesyoneller yetiştirmektir. Bölümün bilgisayar bilimleri alanındaki tüm dersleri bilgisayar laboratuvarlarında yapılmaktadır. Bölüm öğrencilerinin çift anadal ve yandal yapma imkânları vardır. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, temelde bilgisayar bilimleri ve işletme yönetimi alanındaki derslerden oluşan kapsamlı ve güncel bir müfredata sahiptir. Bu derslerin yanı sıra algoritma oluşturma, programlama, veri tabanları, işletmelerde enformatik uygulamaları, sistem analizi, proje yönetimi, bilgisayar yapıları, ağları ve güvenliği alanındaki dersler ön plana çıkmaktadır.

Bölüm öğrencileri dördüncü sınıfta tüm derslerini seçmeli olarak almakta ve yoğunlaşmak istediği alanda yetkinlik geliştirebilmektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde 45 iş günü zorunlu staj vardır. Ayrıca öğrencilerin, 1 ya da 2 dönem akademik hayatını yurt dışındaki anlaşmalı bir okulda geçirme olanağı sağlayan Erasmus programı, bölümümüz kapsamında değerlendirilmektedir. Ayrıca Erasmus program ile staj yapma olanağı da, üniversitemiz tarafından öğrencilere sunulan bir imkândır.

Kariyer Olanakları

Yönetim Bilişim Sistemleri Bolümü mezunları, sistem analiz ve tasarımı, nesne yönelimli programlama (C# ve Java), web tabanlı bilgi sistemi uygulamaları, kurumsal kaynak planlaması (ERP), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, iş zekâsı, iş analizi, IT proje yönetimi, araştırma ve geliştirme projeleri, kamu ve özel sektör IT danışmanlığı, elektronik is ve ticaret, mobil uygulamalar, veri analizi ve tasarımı, ağ tasarımı, yönetimi ve güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası ölçekte yazılımcı, uzman ve yönetici olarak çalışabilir veya kendi islerini kurabilirler. Ayrıca basta İşletme Enformatiği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği olmak üzere her alanda yüksek lisans ve doktora yapabilirler.

Staj Olanakları

Öğrenciler Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde istedikleri yarıyıldan itibaren 45 günlük zorunlu meslek stajını tamamlamak durumundadırlar.

Genel Bilgiler

Kuruluş Yılı  2020-2021
Puan Türü EA
Eğitim Dili İngilizce
Hazırlık Zorunlu
Eğitim Süresi 5 yıl
Kampüs Bilgisi 5.Levent
Zorunlu Staj 45 iş günü

Bölüm Başkanının Mesajı

Bilgisayar bilimleri ve işletme yönetiminin teorik ve uygulamasını teknik ve sosyal olarak birleştiren, çoklu bir disiplin olan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, 2008-2009 öğretim yılında İşletme Fakültesi bünyesinde İşletme Enformatiği bölümü olarak eğitime başlamıştır. 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde İşletme Enformatiğinin ismi Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Yönetim Bilişim Sistemleri olarak değiştirilmiştir.

Yönetim bilişim sistemlerinin temel amacı teknoloji kullanarak değer üretmektir. Bunu başarmak için, iş stratejileri ve teknolojisinin uyumlu olması gerekir.  Bir kuruluş için değer yaratma, Yönetim Bilişim Sistemleri, personel, organizasyon, bütçeleme ve kontrol gibi yönetimin temel işlevlerinin birçoğunu içerir, aynı zamanda da yazılım geliştirme,  ağ planlama ve teknik destek gibi BT'ye özgü işlevlere de sahiptir.

En eski ve köklü vakıf üniversitelerinden birinin parçası olarak, deneyimli öğretim elemanlarımız, programlarımız ve laboratuvarlarımız ile YBS istekli ve çalışkan öğrencilere dünya kalitesinde bir eğitim ve araştırma imkânı sunmaktadır. Çift anadal ve yan dal imkânları ile ilgi duydukları başka bir bölümün öğrencisi olma fırsatını yakalarlar.  Erasmus anlaşmaları ile yurt dışında okuma ve yaşama şansını yakalayarak kendilerini geliştirirler.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne yeni gelen öğrencilerimizi kutluyoruz ve başarılar diliyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Nuray TEZCAN

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) Bölüm Başkanı

Neden Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

 1. İngilizce eğitimi ile öğrencileri küresel çapta bilgiye eriştirmesi,
 2. İngilizcenin verdiği avantaj ile daha iyi iş olanaklarına sahip olması,
 3. Erasmus Programı ile yurtdışında staj ve 1 yıla kadar eğitim olanağı,
 4. Programdaki yabancı öğrenciler nedeniyle farklı kültürleri tanıma olanağı,
 5. Bilgiyi yönetme becerisi kazandırması,
 6. Birçok farklı disiplinde çift anadal ve yandal olanakları sunması,
 7. Mezun öğrencilerimiz için Üniversitemizdeki lisansüstü eğitim programlarında daha fazla burs olanağı,
 8. İşletmeciler ile yazılımcılar arasında köprü görevi görmesi,
 9. Alanında uzman güçlü bir akademik kadro,
 10. Hem işletme hem de mühendislik bölümleriyle aynı istihdam yelpazesine sahip olması,
 11. Zorunlu staj ile öğrencinin sektörü tanıması, ilgi ve yeteneğine göre iş hayatına doğru yönlendirilmesi,
 12. Kaliteli ve çağdaş müfredatıyla sektöre nitelikli eleman yetiştirmesi,
 13. Merkezi konumdaki yerleşkesi; metro, metrobüs ve vapur noktalarına ücretsiz servis olanağı.