Bölümler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) bölümümüzde işletme, iktisat, sayısal ve sözel genel kültür dersleri yanında uluslararası ticaretin her alanı ile alakalı mesleki dersler verilmektedir. Mesleki dersler dört yıllık program içerisine harmonize bir şekilde serpiştirilmiştir. Hazırlık sınıfı ile beraber beş yıllık programı bitiren öğrenciler, başta dış ticaret şirketleri olmak üzere uluslararası ekonomik ilişkisi olan bütün kurumlarda görev alabilme ve buralarda yükselme olanağına sahiptirler.

Uluslararası iş ortamı birçok bakımdan ulusal iş ortamlarından farklıdır. Farklılıklar, ağırlıklı olarak pazarlama ve satış yönetimi, satın alma yönetimi, finansal yönetim ve genel operasyon yönetiminde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca uluslararası iş ortamları ulusal iş ortamlarından daha hızlı değişmektedir. A ülkesinde enflasyon, B ülkesinde devalüasyon, C ülkesinde gümrük tarifelerinde değişme, D ülkesine karşı alınan yaptırım kararları ve daha nicesi her kademedeki dış ticaret yöneticilerinin dikkate almak zorunda olduğu konular arasındadır.

Müfredatımız, devamlı değişim halinde olan uluslararası iş koşullarında karar alama ve iş yönetme yetisi kazandırmak üzere kurgulanmıştır. Ayrıca müfredatımızı, ders içeriklerimizi ve derslerin sunum biçimlerini devamlı güncel tutma çabası içindeyiz. Sanal gerçeklik ve e- öğrenme gibi, kısa sürede büyük boyutlu bilgileri yormadan, sıkmadan öğrenciye aktaran öğretme tekniklerini bünyemize adapte ediyoruz. Derslerimiz, ekseriya özel sektör deneyimi veya ekonomi bürokrasisi deneyimi olan uzman akademisyenlerimiz tarafından verilmektedir.

Günümüzde uluslararası ticaretin dili İngilizcedir. Nerdeyse uluslararası bütün iş iletişimi İngilizce olarak yapılmakta, yabancılarla akdedilen bütün sözleşmeler İngilizce olarak bağıtlanmaktadır. Literatür takibi, hedef pazarlarda olup bitenlerin takibi, çok taraflı ticaret sisteminin takibi ileri bir akademik seviye yanında ileri bir dil ve uluslararası iş kültürü gerektirmektedir. Bu yüzden 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren Bölümümüzde eğitim İngilizce olarak yapılmaya başlanmıştır. Bölümümüze önceki yıllarda kaydolan öğrencilerimiz, kaydoldukları dönemin müfredatına tabi olarak eğitimlerini tamamlayabileceklerdir.

Kariyer Olanakları

Bölüm mezunları uluslararası ticaretle iştigal eden üretici veya ticaret şirketlerinin çeşitli departmanlarında, ticaret ve sanayi odalarında, ihracatçı birliklerinde, Türkiye İhracatçılar Meclisinde, yabancı ortaklı üretim ve yatırım şirketlerinde, ulusal ve uluslararası perakende sektöründe ve uluslararası marketlerde görev alabilirler. Uluslararası ticaret hizmetleri veren başata bankaların kambiyo bölümleri, lojistik şirketleri, sigorta şirketleri, uluslararası gözetim firmaları ve gümrük müşavirliği firmaları ayrı bir kariyer basamağı olarak değerlendirilmelidir.  Ayrıca başta Ticaret Bakanlığı ve merkez ve taşra teşkilatı olmak tüm bakanlıklarda, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde,  yabancı konsolosluk ve elçiliklerde iş fırsatları bulmak mümkündür.

Staj Olanakları

Bölüm öğrencileri isteğe bağlı olarak kariyer olanaklarını destekleyecek sektörün her alanında staj yapabilmektedir.

Genel Bilgiler

Kuruluş Yılı  2020-2021
Puan Türü EA
Eğitim Dili İngilizce
Hazırlık Zorunlu
Eğitim Süresi 4 yıl
Kampüs Bilgisi 5.Levent
Zorunlu Staj 20 Gün

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili öğrenciler,

1970’li yılların başında dünya mal ve hizmet üretiminin sadece %13’Ü civarında bir kısmı uluslararası ticarete konu olurken günümüzde bu oran %30’u aşmıştır. Yani uluslararası ticaret ülkelerin ulusal üretimi ve ticaretinden daha hızlı artmaktadır. 1980’li yıllardan itibaren dünyaya paralel bir şekilde hatta çoğu kere dünya ortalamasının üzerine çıkarak Türkiye de bu sürece katılmıştır. Ticaretteki bu hızlı artış, ticari hizmetler dediğimiz, uluslararası bankacılık, lojistik, sigortacılık, ticari kontrol ve gözetim ve gümrük müşavirliği gibi hizmetleri de sürüklemektedir. Ekonomik ve siyasal krizler veya yaşadığımız Kovid 19 salgını gibi nedenlerle bu uzun vadeli süreç kısa süreli kesintiye uğrasa da, ilerleyen on yıllarda da devam edeceğinden kuşku yoktur.

Uluslararası ticaret ve ticari hizmetlerdeki artış bu alanlarda çalışacak nitelikli eleman talebini de arttırmıştır. Uluslararası ticaret kesiminde iş fırsatları iç ekonomideki iş fırsatlarından daha fazla artmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de her dönemde uluslararası ticaret ve ticari hizmetler sektöründe bir nitelikli eleman açığı mevcuttur. Uluslararası ticaret kesiminde çalışanların ücretleri iç ticarette çalışanların ücretlerinden her zaman ve her ülkede daha yüksektir. Hele yönetim kademeleri söz konusu olduğunda ücret farkı daha da belirgin olabilir.

Uluslararası ticaretle iştigal eden iş sahipleri de toplumun oldukça farklı bir kesimini teşkil ederler. Uluslararası iş insanları, dünya ile entegre olabilmek için daha bilgili, daha iyi analiz yapan, daha hızlı karar veren, daha yenilikçi, daha toleranslı ve uzlaşmacı olmak zorundadırlar. Bu yetkinliklerden bir kısmı ancak görerek yaşayarak kazanılırsa da, önemli bir kısmı üniversite eğitimi esnasında alınması gerekir. Küresel ticaret sistemini, uluslararası pazarlamayı, uluslararası finans, uluslararası ticari operasyon yönetimini ve bunları icra edecek dil birikimine sahip olmadan bu camiada kariyere başlamanız mümkün değildir.

Haliç Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü seçkin eğitim öğretim kadrosu ve modern eğitim anlayışı ile sizleri daha yukarılara taşımak Türkiye ve dünya refahına katıda bulunmak için mevcuttur.

Dr. Öğretim Üyesi Hasan Parıltı

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) V. Bölüm Başkanı