Bölümler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Küreselleşme sürecinin etkisiyle anti demokratik siyasî rejimlerin ve dışa kapalı ekonomik sistemlerin sayısının gittikçe azalması, iletişim ve ulaşım imkân ve araçlarının müthiş bir hızla gelişmesi, dünyanın tarihte benzeri görülmedik ölçüde bütünleşmesine yol açıyor. Globalleşme olarak adlandırılan bu süreç çoğu zaman sanıldığının aksine, sadece ekonomik faaliyetler alanında değil, siyasette, kültürde ve sanatta da gündeme geliyor. Mesafeler kısalıyor. Herkes ve her yer kolayca ulaşılabilecek duruma geliyor. Yerel standartlar evrilerek uluslararası boyutlar kazanıyor. Kültürler karşılıklı derin etkileşimlere giriyor, melezleşiyor ve ölçeğini büyütüyor. Dünyanın her hangi bir yerinde ortaya çıkan bir ürün, bir kültür eseri veya bir fikir süratle başka yerlere intikal edebiliyor. Şirketler artık sadece iç pazarlarını değil, bütün dünyayı gözeten ekonomik planlamalar yapıyorlar. Ülkelerde yaşanan, özellikle insan haklarıyla ilgili sorunlar, derhal dünya meselelerine dönüşebiliyor. Bu da başka devletlerin ve uluslararası kuruluşların ilgisini çekiyor, endişe nedeni ve müdahale konusu veya bahanesi olabiliyor. Küreselleşme olgusu ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine de yeni unsurlar ve boyutlar ekliyor. Kamu otoritesini kullanmayan, ama büyük bir itibar ve sınır ötesi insan gücü desteğine sahip uluslararası sivil toplum kuruluşları, insan hakları ihlallerinden çevre sorunlarına uzanan birçok alanda, adeta devletlerle yarışırcasına etkili olabiliyor. Kısacası, içinde yaşadığımız dönemde dünya her gün, her bakımdan gitgide daha fazla bütünleşik bir görünüme bürünüyorken, diğer taraftan yerelleşme olgusu bu yayılmaya meydan okuyabiliyor.

Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Haliç kıyısındaki kampüsünde zengin ve yetkin öğretim üyesi kadrosuyla, küreselleşmenin otaya çıkardığı sorulara ve sorunlara cevap vermek, ama aynı zamanda imkân ve fırsatlarından yararlanmak için gerekli vizyona ve donanıma sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyor. Öğrencilerini yerelle sınırlı kalmayıp küresele ulaşmaya ve çok boyutlu analize dayanan bir bakış açısına ulaştırmaya ve bunun için gerekli siyaset, siyasal düşünce, hukuk, ekonomi, kültür, tarih ve dil bilgisiyle donatmaya yönelik bir eğitim gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, bir dünya şehri ve Türkiye’nin iktisadî, ticarî, kültürel başkenti olan İstanbul’un imkân ve avantajlarından da yararlanmak suretiyle, alanında öncü ve iddialı bir bölüm olarak yoluna devam etmektedir.

Bölümümüz İstanbul'un göbeğinde yerleşik, Türkiye’deki en modern kampüslerden birinde eğitim görme imkanı sunar. Seçkin ve işine aşkın sadakatle bağlı öğrencileriyle muhatap olmaktan, onlara bilgi ve görgü aktarma çabasına girmekten memnuniyet duyan ve vakıf okulları için istisnai genişlikte olan öğretim üyesi kadrosu sahiptir.

Kariyer Olanakları

Bölümümüzün mezunları finans sektöründe, banka müfettişlikleri, uzmanlıkları, memurlukları; kamuda, bakanlıklarda uzmanlık ve teftiş heyeti üyelikleri, mülkiye amirliği, idari yargı hâkimliği, Dış İşleri ve Avrupa Birliği Bakanlığı bünyesindeki; uluslararası kuruluşlarda, Birleşmiş Milletlerin çeşitli organlarında; üniversiteler, üniversitelere bağlı veya bağımsız Stratejik Araştırma Merkezlerinde; yazılı ve görsel medyada; gazete, dergi ve televizyonlarda muhabirlik, sayfa editörlüğü ve yazarlık gibi meslek ve kurumlarda çalışmaktadır.

Genel Bilgiler

Kuruluş Yılı  2011-2012
Puan Türü EA
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 4 yıl
Kampüs Bilgisi 5.Levent

Bölüm Başkanının Mesajı

Hoşgeldiniz

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, devleti, siyaseti ve ilgili süreçleri, siyasal ideolojileri, devletlerarası ilişkileri inceleyen bir bölüm olarak, sosyoloji, tarih, strateji ve ekonomi gibi bilim dallarıyla derin etkileşim kurmaktadır.

Siyasal gelişmeler ve bunlara ilişkin tartışmalar, gündemimizde önemli bir yer tutmaktadır. Güncel meselelere farklı yorumlar getirmek ve özgün çözüm önerileri sunmak, tarihin, siyasetin ve uluslararası ilişkilerin farklı boyutları hakkında çok disiplinli bir uzmanlık gerektirmektedir. Bu nedenle hızla değişen dünyanın dinamiklerini anlayabilmek ve uygun çözümler üretebilmek amacıyla, bölümümüz gerekli  teorik ve analitik bilgiyi, çok disiplinli olarak vermektedir.

Alanlarında uzman akademisyen kadromuz sayesinde, öğrencilerimiz, devletlerin siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerine çok boyutlu olarak yoğunlaşabilmektedirler. Bu bağlamda alanımızın temel metinlerini eleştirel bir gözle okuyup, yorumlayabilen, tartışabilen ve özgün düşünceler geliştiren öğrenciler yetiştirmekteyiz. Uluslararası örgütler, sivil toplum örgütleri, devlet bürokrasisi, medya veya çeşitli kurumlarda danışmanlık yapmak gibi hedefleri olan siz değerli öğrencilerimizi, aramızda görmekten ve geleceğe hazırlamaktan mutluluk duyarız.

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Öz

Bölüm Başkanı

Neden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

  1. Akademik kadronun uzmanlıklarının ve sektör deneyimlerinin çeşitliliği,
  2. Öğrenci talep ve sorunlarına duyarlı bir akademik kadro,
  3. Kapsamlı ve güncel konuları içeren müfredat,
  4. İşletme Fakültesi’nde yer almasından ötürü yönetim becerilerini geliştirme ve geniş iş olanaklarını sağlaması,
  5. Aktif öğrenci kulüpleri,
  6. Birçok farklı disiplinde çift anadal ve yandal olanakları sunması,
  7. Sanat, spor ve kültürel alanda yeteneği olan öğrencilere eğitim bursu olanakları,
  8. Merkezi konumdaki yerleşkesi; metro, metrobüs ve vapur noktalarına ücretsiz servis olanağı.