Bölümler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

İşletme (Türkçe)

1998 yılında kurulmuş olan İşletme Bölümü’nün amacı; giderek artan küresel rekabet ortamında bilgili, rekabetçi, yenilikçi yöneticiler yetiştirmektir. Hızlı değişim ve gelişimlerin yaşandığı rekabet ortamına adapte olabilen ve rekabet üstünlüğü sağlayabilecek yetide ulusal ve uluslararası yöneticiler yetiştirmeyi temel vazifemiz olarak görüyoruz. Öğrencilerimiz İşletme Bölümü’nde aldıkları eğitim ile iş hayatında karşılaştıkları sorunları algılayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme güç ve donanımına sahip olacaklardır. Öğrencilerimizi, kamu ve özel kurumların ihtiyaç duyduğu nitelikte işletme bilgisine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ders programımız sosyal sorumluluk bilinci yüksek, sürekli gelişme hedefi taşıyan yöneticiler yetiştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Muhasebe, Finans, İktisat, Yönetim, Üretim, Pazarlama gibi gerekli tüm işletme sahalarında, alanlarında uzman Öğretim Üyelerimiz bulunmaktadır. Öğrenciler son sınıfa geldiklerinde yönelmek istedikleri alan doğrultusunda ders alabilme olanağına sahiptirler.

Kariyer Olanakları

Özel sektör işletmelerinde pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları departmanlarında birçok pozisyonda iş imkânı bulunmaktadır. Özel sektörün yanı sıra Hazine Müsteşarlığı,  Sermaye Piyasası Kurulu, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme Birimi, gibi kamu kuruluşlarında da istihdam edilebilirler.

Genel Bilgiler

Kuruluş Yılı

1998-1999

Puan Türü

EA

Eğitim Dili

Türkçe

Hazırlık

İsteğe bağlı

Yerleşke Bilgisi

Sütlüce Yerleşkesi

Eğitim Süresi

4 yıl


Bölüm Başkanının Mesajı

Küreselleşen İş Dünyasının Yönetici Adaylarını Yetiştiren Haliç Üniversitesi İşletme Bölümü

Evrensel Eğitim Kalitesi

İş dünyasının bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefleyen İşletme Bölümü; öğrencilerini artan rekabet şartlarında fırsatları öngörebilecek ve sahip olduğu avantajları etkin kullanabilecek düşünce kabiliyetine, kendini her ortamda farklı kılacak iletişim becerine ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, dünya standartlarında işletme yönetimi bilgisine sahip liderler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dijital Çağda İnsan Odaklı Anlayış

Akademisyenler ile öğrenciler arasındaki mesafesiz iletişim, yurtiçi ve yurtdışında pek çok üniversite ve sektör bağlantısı ile işbirliği imkanı sunmaktadır. Öğrencilerin henüz mezun olmadan iş dünyası hakkında deneyim ve bilgi sahibi olmaları gelecekteki kariyerleri açısından doğru kararlar almasını kolaylaştıracaktır.

Farklı Yetenekler Kazandırılması

İdeal bir yönetici için gerekli olan kişisel gelişimin, iletişim ve sosyal becerilerin ilerletilmesi yalnızca eğitim programı ile sınırlı değildir. Üniversitemizin ve bölümümüzün sunduğu olanaklar, öğrencilerimizin tüm yeteneklerini aktive etmeye yöneliktir.

Kendini lider hisseden ve yöneticilik isteği olan öğrencileri Haliç İşletme bölümüne bekliyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAHVECİ

İşletme (Türkçe) Bölüm Başkanı

Neden Türkçe İşletme Bölümü?

  1. Bölüm mezunlarının geniş bir yelpazede iş bulma olanağı,
  2. İş hayatının yenilikçi ve rekabetçi yapısına uygun bir eğitim vermesi,
  3. Akademik kadronun uzmanlıklarının ve sektör deneyimlerinin çeşitliliği,
  4. Uzmanlık odaklı eğitim anlayışı,
  5. Erasmus Programı kapsamında yurtdışında staj ve 1 yıla kadar eğitim olanağı ile öğrenim ve yabancı kültürleri tanıma fırsatı,
  6. Esnek ders planı ve geniş seçmeli ders havuzu,
  7. Mezun öğrencilerimiz için Üniversitemizdeki lisansüstü eğitim programlarında daha fazla burs olanağı,
  8. Girişimcilik odaklı eğitime önem verilmesi,
  9. Merkezi konumdaki yerleşkeleri; metro, metrobüs ve vapur noktalarına ücretsiz servis olanağı,
  10. Birçok farklı disiplinde çift anadal ve yandal olanakları sunması.