Bölümler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

İşletme (İngilizce)

1998 yılında kurulmuş olan İşletme Bölümü’nün amacı; giderek artan küresel rekabet ortamında bilgili, rekabetçi, yenilikçi yöneticiler yetiştirmektir. Hızlı değişim ve gelişimlerin yaşandığı rekabet ortamına adapte olabilen ve rekabet üstünlüğü sağlayabilecek yetide ulusal ve uluslararası yöneticiler yetiştirmeyi temel vazifemiz olarak görüyoruz. Öğrencilerimiz İşletme Bölümü’nde aldıkları eğitim ile iş hayatında karşılaştıkları sorunları algılayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme güç ve donanımına sahip olacaklardır. Öğrencilerimizi, kamu ve özel kurumların ihtiyaç duyduğu nitelikte işletme bilgisine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bölümümüzün eğitim dili İngilizce olup, bir yıl İngilizce hazırlık olmak üzere beş yıllık eğitim vermekteyiz. Ders programımız sosyal sorumluluk bilinci yüksek, sürekli gelişme hedefi taşıyan yöneticiler yetiştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Muhasebe, Finans, İktisat, Yönetim, Üretim, Pazarlama gibi gerekli tüm işletme sahalarında, alanlarında uzman Öğretim Üyelerimiz bulunmaktadır. Öğrenciler son sınıfa geldiklerinde yönelmek istedikleri alan doğrultusunda ders alabilme olanağına sahiptirler.

Misyon

Araştırmacı ruhlu, yenilikçi, sorgulayıcı, etik değerleri benimseyen, bilgiye ve teknolojik gelişime önem veren küresel düzeyde rekabet edebilecek ve üniversitemizin değerlerini özümseyen bireyler yetiştirmek.

Kariyer Olanakları

Özel sektör işletmelerinde pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları departmanlarında birçok pozisyonda iş imkânı bulunmaktadır. Özel sektörün yanı sıra Hazine Müsteşarlığı,  Sermaye Piyasası Kurulu, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme Birimi, gibi kamu kuruluşlarında da istihdam edilebilirler.

Genel Bilgiler

Kuruluş Yılı  1998-1999
Puan Türü EA
Eğitim Dili İngilizce
Hazırlık Zorunlu
Eğitim Süresi 5 yıl
Kampüs Bilgisi 5.Levent

Bölüm Başkanının Mesajı

İngilizce İşletme Bölümü öğrencilerine mezuniyet sonrası yetkin yöneticiler olmak için gerekli olan donanımları kazandırmayı hedeflemektedir. Küreselleşme ve hızla değişen rekabet koşulları, dijital dönüşüm, tüm paydaşların artan beklentileri ve değişen ihtiyaçlara paralel olarak; analitik düşünme becerisi yüksek, çözüm odaklı, takım çalışmasına yatkın bireylerin yetişmesi ve iş hayatına en iyi şekilde hazırlanması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda, öğrencilerimize bir yıl süreli zorunlu hazırlık programının ardından, müfredat programı kapsamında yönetim, muhasebe, finans, pazarlama, üretim, iktisat ve sayısal yöntemler bilim dallarına yönelik zorunlu ve seçmeli dersler sunulmaktadır. Dersler işletme fonksiyonlarının güçlü kuramsal anlayışı dışında, öğrencilerin eleştirel düşünce ve problem çözme kabiliyetlerini geliştirmeye yöneliktir.

Erasmus programı, sektör çalışanları ve akademisyenler ile düzenlediğimiz seminerler ve davet ettiğimiz konuşmacılar öğrencilerimizin akademik ve pratik işletme becerileri oluşumunu desteklemektedir. Alanlarında uzman, akademik ve sektör tecrübesi olan, donanımlı öğretim üyelerinden oluşan akademik kadromuz, öğrencilerimize birikimlerini aktarmaktadır. Mezun öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası işletmelerin çeşitli departmanlarında ilgi alanları kapsamında iş bulma imkanına sahip olabilmektedir.

Dr.Öğr. Üyesi Şahver OMERAKİ ÇEKİRDEKCİ

İngilizce İşletme Bölüm Başkanı

Neden İngilizce İşletme Bölümü?

 1. İngilizce eğitimi ile öğrencileri küresel çapta bilgiye eriştirmesi,
 2. İngilizcenin verdiği avantaj ile daha iyi iş olanaklarına sahip olması,
 3. Erasmus Programı ile yurtdışında staj ve 1 yıla kadar eğitim olanağı,
 4. Programdaki yabancı öğrenciler nedeniyle farklı kültürleri tanıma olanağı,
 5. Alanında uzman akademik kadronun varlığı,
 6. Girişimcilik ve uzmanlık odaklı eğitime önem verilmesi,
 7. Esnek ders planı ve geniş seçmeli ders havuzu,
 8. Mezun öğrencilerimiz için Üniversitemizdeki lisansüstü eğitim programlarında daha fazla burs olanağı,
 9. Sanat, spor ve kültürel alanda yeteneği olan öğrencilere eğitim bursu olanakları,
 10. Merkezi konumdaki yerleşkesi; metro, metrobüs ve vapur noktalarına ücretsiz servis olanağı,
 11. Birçok farklı disiplinde çift anadal ve yandal olanakları sunması.