Bölümler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İletişim bilimleri alanında, medya ve reklam ile harmanlanarak bir disiplin haline getirilen Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, üniversitemizde İşletme Fakültesi çatısı altında, iletişim becerileri yüksek, iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilen, içinde bulunduğumuz dönemi iyi analiz edebilen ve bu yönde iletişim stratejileri oluşturabilen halkla ilişkiler profesyonelleri yetiştirmek üzere açılmıştır. İşletmeler pazar paylarını korumak ve daha fazla pay alabilmek ve her alanda, rakiplerine göre "fark" yaratmak için bir işletme fonksiyonu olarak Hakla İlişkiler ve Tanıtım uygulamalarına ihtiyaç duymaktadır.

Aynı zamanda işletmeler imajlarını güçlendirmek ve ulusal pazarda ve uluslararası arenada güçlü bir konum elde edebilmek için bu fonksiyonu işlevsel hale getirmeye çabalamaktadır.  Bölüm, gelişen iletişim ortamında önem kazanan halkla ilişkiler, tanıtım, reklamcılık ve kamuoyu araştırmaları konularında verdiği eğitimle bu alanlara katkıda bulunmaktadır. Lisans programının ilk iki senesinde, genel olarak iletişim alanına yönelik dersler verilirken; üçüncü yıldan itibaren halkla ilişkiler planlama ve uygulamaları ile reklam yönetimi ve yazarlığı gibi daha çok pratiğe dönük dersler verilmektedir.

Staj Olanakları

Öğrenciler Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde istedikleri yarıyıldan itibaren 20 günlük meslek stajını tamamlamak durumundadırlar. Öğrenci; yerel yönetimler, halkla ilişkiler/ajans, medya veya genel işletme alanlarından birisinde staj yapmak durumundadır. Staj yapmalarındaki temel amaç, iş tecrübesi edinebilmeleridir. Öğrenciler, medyanın bütün dallarında (Gazeteler, televizyonlar, radyolar vs.), halkla İlişkiler ve reklam ajanslarında, özel ya da kamu kurumlarının halkla İlişkiler departmanları ve turizm sektörünün halkla İlişkiler birimlerinde staj yapabilirler.

Kariyer Olanakları

Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunları, Halkla ilişkiler ve reklam Ajanslarında, kamu ve özel kurumların halkla İlişkiler departmanlarında/birimlerinde ve medya ve turizm sektörlerinde yöneticilik ve danışmanlık yapabilirler. Akademik kariyer düşünen mezun öğrenciler ise,  lisansüstü eğitimlerine kişilerarası iletişim, reklamcılık ve halkla ilişkiler anabilim dallarından birinde devam ederek alanlarında uzman olabilirler.

   Instagram hesabına ulaşmak için tıklayınız


Genel Bilgiler

Kuruluş Yılı  2008-2009
Puan Türü SÖZ
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 4 Yıl
Kampüs Bilgisi 5.Levent
Zorunlu Staj 20 iş günü

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, bugünün ve  geleceğin iletişim uzmanlarını yetiştirmektedir.

18. yüzyılın ortalarında  sanayi devrimi ile ortaya çıkan işletmeciliğin; üretimden satış ve pazarlamaya doğru gelişen fonksiyonları yanında “Halkla İlişkiler”, başarı gücünü artırmak isteyen işletme yönetimleri için zaruri bir yönetimsel fonksiyon haline gelmiştir.

Dünden bugüne güncel gelişmeler ışığında, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nü sizler için dönüştürmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz:

Eğitimde teorik konulara verilen önem kadar, pratiğe, bir diğer deyişle, uygulamaya  da önem veriyor ve dönem içinde çeşitli konferans ve work shoplar ile güncel ve uygulamaya yönelik eğitimi sürdürüyoruz,

Kurduğumuz bölüm danışma kurul üyelerimizle sizleri akademik ve sektörel hayata en iyi şekilde hazırlama gayretiyle hareket ediyoruz,

İş hayatında başarılı bir kariyer gerçekleştiren mezunlarımızla bağımızı koparmıyor ve onları sizlerle bir araya getiriyoruz.

Sevgili genç arkadaşlar sözlerime son verirken, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağımı belirtir, eğitim ve öğretim hayatınızda başarılar dilerim.

Doç. Dr. Ece ÜNÜR

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Böl. Başkanı

Neden Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü?

 1. İşletme Fakültesi’nde yer almasından ötürü hem iletişim hem de yönetim becerilerini geliştirme olanağı sağlaması,
 2. Merkezi konumdaki yerleşkesi; metro, metrobüs ve vapur noktalarına ücretsiz servis olanağı,
 3. Farklı disiplinlerden gelen zengin akademik kadro (halkla ilişkiler, gazetecilik, iletişim çalışmaları ve yönetim-organizasyon),
 4. Öğrenci, akademi ve sektör işbirliği ile dijital dönüşüme odaklı müfredat güncellemeleri,
 5. Esnek ders planı ve geniş seçmeli ders havuzu,
 6. Erasmus Programı kapsamında yurtdışında staj ve 1 yıla kadar eğitim olanağı ile öğrenim ve yabancı kültürleri tanıma fırsatı,
 7. Sanat, spor ve kültürel alanda yeteneği olan öğrencilere eğitim bursu olanakları,
 8. Müfredat dışı gazetecilik ve muhabirlik alanlarında isteğe bağlı sertifikalı atölye eğitimleri,
 9. Halkla İlişkiler ve İletişim Kulübü ile uzman konuklarla tanışma fırsatı ve staj olanağı, 
 10. Birçok farklı disiplinde çift anadal ve yandal olanakları sunması,
 11. Zorunlu staj ile öğrencinin sektörü tanıması, ilgi ve yeteneğine göre iş hayatına doğru yönlendirilmesi.