Departments
Faculty of Business Administration

PROSPECTİVE STUDENTS

Academic Staff

Eyüp ÖZ , Dr.Öğretim Üyesi , Chair
Aylin ÜNVER NOI , Doç. Dr.
Ali GEMUHLUOĞLU , Dr.Öğretim Üyesi
Orhan ALBAYRAK , Dr. Öğr. Üyesi
Maral TÖRENLİ ÇAKIROĞLU , Dr.Öğretim Üyesi
Nurdan GÜVEN TOKER , Dr.Öğretim Üyesi
İlkay YURDAL , Arş.Gör.
Mertcan Şafak SAĞLAM , Arş.Gör.
Ayşe TEKDAL FİLDİŞ , Prof. Dr. , (Part Time)
Ata MOHAMED TABRİZ , Öğr. Gör. Dr. , (Part-Time)