Departments
Faculty of Business Administration

PROSPECTİVE STUDENTS

Academic Staff

Nuray TEZCAN , Prof. Dr. , Chair
Gökçe KARAHAN ADALI , Dr. Öğr. Üyesi , Vice Chair
Arman Teksin TEVFİK , Prof.Dr.
Dursun DELEN , Prof.Dr.
Rauf ARIKAN , Prof.Dr.
Mustafa Zeki AKSAN , Prof.Dr.
Erbil AKBAY , Dr.Öğretim Üyesi
Özerk YAVUZ , Dr.Öğretim Üyesi
Melih ATALAY , Dr. Öğr. Üyesi
Maral TÖRENLİ ÇAKIROĞLU , Dr.Öğretim Üyesi
Anıl Burcu ÖZYURT SERİM , Dr.Öğretim Üyesi
Mehmet KAHVECİ , Dr. Öğr. Üyesi
Özlem ATAN TARLACI , Dr. Öğr. Üyesi
Ceren ÇAĞLAR , Arş.Gör.
Asiye TUNAR , Arş.Gör.
Altan ALAYBEYOĞLU , Dr.Öğretim Üyesi
Ferimah YUSUFİ , Dr.Öğretim Üyesi , (Part Time)
Mustafa ÇETİNKAYA , Öğr.Gör.