Haberler

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan PARILTI’nın, makalesi

07.02.2019

İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan PARILTI’nın, ‘‘"KOBİ'lerin Uluslararası Ticarette Karşılaştığı Tarife Dezavantajları" başlıklı makalesi aşağıda atıf bilgileri verilen dergide yayınlanmış olup, makaleye http://dergipark.gov.tr/download/article-file/631501  internet bağlantısından ulaşılabilir.

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi

Journal of Economic Policy Researches

Cilt/Volume:6, Sayı/Issue:1,

Yıl/Year: 2019, 1-30