Ana Sayfa

ADAY ÖĞRENCİ

Tüm Etkinlikler

24 Nisan
13:30 - 16:00

Türk Diplomasi Kültürü

13 Mart
13:00 - 15:00

Teknoloji ve İnovasyonla Rekabet Üstünlüğü

19 Şubat
13:30 - 15:00

Dış Ticarette Rekabet İçin Lojistiğin Önemi

20 Aralık
14:00 - 16:00

Turizmde Dijital Pazarlama

14 Aralık
13:30 - 15:00

Araştırma ve Araştırmacılık Sorunları

13 Kasım
14:00 - 16:00

Dijital Dünyada İletişim