Arman Tevfik Slider

Prof.Dr. Arman Teksin Tevfik

ADAY ÖĞRENCİ

Arman Tevfik

Prof. Dr. Arman Teksin Tevfik, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden lisans, Boğaziçi Üniversitesi’nden yüksek lisans ve Anadolu Üniversitesi’nden doktora dereceleri almıştır.

İş yaşamına Anadolu Üniversitesi’de araştırma görevlisi olarak başlayan Arman Teksin Tevfik, yaklaşık 20 yıl hizmet ve bankacılık alanlarında etkinlikte bulunan çeşitli özel kesim kuruluşlarda uzman, yönetici ve yönetimi kurulu üyesi olarak çalışmıştır.

“Bankaların Finansal Yönetiminde Döviz Kuru ve Faiz Oranı Riski ve Bir Duyarlılık Analizi Uygulaması” adlı ortak çalışmayla 1994 Ahmet Dallı Bankacılık Ödülü Yarışmasında Birincilik Ödülü almıştır.. Arman Teksin Tevfik, uluslararası sermaye piyasaları konusunda University of Reading, ISMA Center’da British Chevening Bursu ile eğitim görmüştür.

Daha önce Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü; Beykent Üniversitesi’nde Bankacılık-Finans Bölüm Başkanı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Haliç Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı olarak çalışmış olan Arman Teksin Tevfik, şu anda Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Arman Teksin Tevfik’in bankacılık ve finans alanında yayınlanmış bir bölümü ortak olmak üzere 13, yakında yurt dışında yayınlacak 2 kitabı ile çok sayıda makalesi vardır.

Arman Tekin Tevfik, ayrıca finansal yönetim, portföy yönetimi, firma değerlemesi gibi alanlarda çeşitli üniversitelerin uzaktan eğitim programları için 7 kitap yazmıştır.

Kitaplar
Makaleler